فدک مارکت همدان
سس مهرام
سس مایونز سحر
پیشنهادات ویژه فدک
سوسیس
  • سوسیس
  • کالباس
  • پنیر پیتزا

انواع سوسیس

سوسیس کوکتل طلایی خوراک آفرین 500 گرم

35,600 تومان

سوسیس کوکتل ژاپنی بشارت یک کیلو گرم

69,800 تومان

سوسیس بلغاری خوراک آفرین 500 گرم

35,500 تومان

سوسیس کراکف رومی خوراک آفرین 500 گرم

52,380 تومان

سوسیس هات داگ دودی خوراک آفرین 500 گرم

36,300 تومان

سوسیس هات داگ طلایی خوراک آفرین 500 گرم

41,000 تومان

سوسیس هات داگ پنیری بشارت یک کیلو

87,300 تومان

سوسیس کوکتل خوراک آفرین 500 گرم

26,650 تومان

سوسیس کوکتل خوراک آفرین یک کیلو

53,900 تومان

سوسیس هات داگ ویژه خوراک آفرین یک کیلو گرم

93,000 تومان

سوسیس هات داگ طلایی خوراک آفرین یک کیلو گرم

79,300 تومان

سوسیس کراکف رومی خوراک آفرین یک کیلو

108,000 تومان

سوسیس کوکتل طلایی خوراک آفرین یک کیلو گرم

72,000 تومان

سوسیس کوکتل ژاپنی بشارت 500 گرم

35,000 تومان

سوسیس آلمانی بشارت یک کیلو گرم

49,500 تومان

سوسیس هات داگ گوشت بشارت 500 گرمی

44,600 تومان

سوسیس هات داگ گوشت بشارت یک کیلو

89,200 تومان

سوسیس بلغاری خوراک آفرین کیلو گرم

71,000 تومان

سوسیس هات داگ دودی خوراک آفرین یک کیلو گرم

72,500 تومان

سوسیس آلمانی خوراک آفرین 500 ‘گرم

24,250 تومان

سوسیس کوکتل فندقی خوراک آفرین یک کیلو گرم

82,450 تومان

سوسیس بلغاری مرغ بشارت یک کیلو گرم

60,200 تومان

سوسیس کوکتل دودی خوراک آفرین یک کیلو گرم

72,550 تومان

سوسیس کوکتل پنیر خوراک آفرین 500 گرم

سوسیس کوکتل پنیری ویژه خوراک آفرین یک کیلو

104,700 تومان

سوسیس آلمانی بشارت 500 گرم

24,800 تومان

سوسیس آلمانی خوراک آفرین یک کیلو

48,500 تومان

انواع کالباس

کالباس خشک 70 درصد خوراک آفرین یک کیلو

91,000 تومان

وکیوم کالباس خشک خوراک آفرین 300 گرم

28,500 تومان

کالباس لیونر گوشت خوراک آفرین 500 گرم

35,150 تومان

کالباس خشک 60 درصد بشارت یک کیلو

87,300 تومان

کالباس مارتادلا خوراک آفرین یک کیلو

53,000 تومان

کالباس مرغ 60 % بشارت 500 گرم

38,800 تومان

کالباس لیونر گوشت خوراک آفرین

31,000 تومان

کالباس خشک خوراک آفرین 500 گرم

45,500 تومان

کالباس خشک 60 % بشارت 500 گرم

46,000 تومان

کالباس لیونر گوشت خوراک آفرین یک کیلو

70,300 تومان

کالباس لیونر مرغ خوراک آفرین 500 گرم

28,000 تومان

کالباس لیونر مرغ خوراک آفرین یک کیلو

66,700 تومان

کالباس خشک خانواده خوراک آفرین 500 گرم

46,200 تومان

وکیوم کالباس مرغ خوراک آفرین 300 گرم

30,900 تومان

کالباس مارتادلا خوراک آفرین 500 گرم

26,500 تومان

انواع ژامبون

ژامبون مرغ پرسی 90 درصد خوراک آفرین

53,000 تومان

ژامبون گوشت قالبی خوراک آفرین 500 گرم

65,500 تومان

ژامبون گوشت 90 % دودی بشارت یک کیلو

189,200 تومان

وکیوم ژامبون قارچ و مرغ خوراک آفرین 300 گرم

34,000 تومان

ژامبون گوشت 80 % بشارت 500 گرم

89,700 تومان

ژامبون گوشت 80 % بشارت یک کیلو

179,450 تومان

ژامبون مرغ دودی 80 % بشارت 500 گرم

47,000 تومان

ژامبون قارچ و مرغ بشارت 500 گرم

48,500 تومان

ژامبون گوشت قالبی خوراک آفرین یک کیلو گرم

131,000 تومان

ژامبون گوشت فرانسوی خوراک آفرین

102,000 تومان

ژامبون قارچ و مرغ خوراک آفرین 500 گرم

55,000 تومان

ژامبون قارچ و مرغ خوراک آفرین یک کیلو گرم

110,000 تومان

ژامبون مرغ 80 درصد دودی بشارت یک کیلو

94,000 تومان

ژامبون قارچ و مرغ بشارت یک کیلو

97,000 تومان

ژامبون گوشت 90 % دودی بشارت 500 گرم

94,600 تومان

انواع سس

سس مایونز 340 گرمی سحر

11,000 تومان

سس کچاب 390 گرمی سحر

14,500 تومان

سس ساندویچ 440 گرمی مهرام

24,000 تومان

سس کچاب کتابی 650 گرمی مهرام

25,000 تومان

سس مایونز 630 گرمی مهرام

34,000 تومان

سس خرسی مهرام

20,000 تومان

سس سالادالویه 640 گرمی مهرام

38,000 تومان

سس هزارجزیره 450 گرمی مهرام

19,500 تومان

سس مایونز مهرام 430گرمی

24,000 تومان

سس فرانسوی 340 گرمی سحر

15,000 تومان

سس هزار جزیره 340 گرمی سحر

16,300 تومان

محصولات ویترینی فدک

دلستر ایستک

4,000 تومان

پنیر ورقه ای 180 گرمی 9595

27,600 تومان

پنیر پیتزا یک کیلوگرمی همسفر

32,000 تومان

خیار شور یک کیلو گرم

25,000 تومان

خمیر پیراشکی ممتاز 9595

16,700 تومان

نوشابه 300 سی سی فانتا

4,200 تومان

پنیر پیتزا فرنان یک کیلوگرم

72,750 تومان

شنیتسل مرغ یک کیلویی آترین

53,000 تومان

سس تند همدانیان 440 گرمی

18,000 تومان

نوشابه 300 سی سی کوکاکولا

4,800 تومان

خیارشور 500 گرمی

13,000 تومان

خمیر یوفکا مستطیلی 9595

32,600 تومان

پنیر پیتزا مطهر 500 گرم

63,600 تومان

نوشابه کوکاکولا 1/5 لیتری

13,000 تومان

خمیر پیتزا

13,000 تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

8,000 تومان

نان باگت ساده

1,300 تومان

چیپس خلال مزمز کوچک 40 گرم

5,000 تومان

چیپس خلال مزمز بزرگ 90 گرم

پنیر پیتزا مطهر یک کیلو

118,500 تومان

نوشابه قوطی فانتا

8,000 تومان

فلافل نیمه آماده 500 گرمی آترین

17,000 تومان

پنیر پیتزا 500 گرمی 9595

65,800 تومان

نوشابه پپسی 1/5 لیتری

13,000 تومان

خیار شور وکیوم 700 گرمی صالحی

25,000 تومان

نان باگت کنجد دار

1,700 تومان

ذرت منجمد 500 گرم

29,400 تومان

فلافل 900 گرمی آترین

35,000 تومان

سس تند همدانیان 200 گرمی

12,000 تومان

سس تند همدانیان 900 گرمی

29,500 تومان

ذرت منجمد یک کیلو

58,800 تومان

آخرین مطالب